دانلود قبض کارواش لایه باز

 

دانلود قبض ماشین شویی لایه باز

اندازه فایل ۳۰ سانت در ۱۰ سانت طراحی شده . که هر برگ A4 دو عدد فرم ثبت سفارش کارواش قرار میگیرد که بعد از برش هر بسته برگه A4 هزار برگ ، قبض رسید کارواش می شود . رسید ماشین شویی دارای دو قسمت جهت پرفراژ و جداشدن طراحی شده یک قسمت قسمت اول . تحویل مشتری خواهد شد . تا با نگهداری و به تعداد ۵ عدد رسانده ششمین سری تخفیف و هدیه شستشوی رایگان خود را . بگیرد.

و برگ دوم و وسط برگه نظر سنجی برای گرفتن بازخورد از مشتری توسط مدیریت ماشین شویی می باشد .

و برگه سوم که ته دسته چکی می باشد برای حسابدار ماشین شویی می باشد که تعداد اتومبیل های شسته شده و مبالغ . دریافتی و … ذکر شده است

۹۰۰۰ تومان – خرید تکی

27 + = 31

دیگر محصولات

اشتراک برنزی(۷روزه)

۱۰۰۰۰ تومان – خرید تکی نهایی کرد... 

اشتراک نقره ای(۱ ماهه)

۱۵۰۰۰ تومان – خرید تکی نهایی کرد... 

اشتراک الماس(۱ ساله)

۵۸۰۰۰ تومان – خرید تکی نهایی کرد... 

اشتراک طلایی(۳ ماهه)

۲۲۰۰۰ تومان – خرید تکی نهایی کرد...